covid19

Aanbevelingen voor beheer van luchtbehandelingsinstallaties

REHVA, de Europese overkoepelende vereniging voor klimaatinstallaties, komt met aanbevelingen voor beheer van luchtbehandelingsinstallaties. Deze aanbevelingen worden door de kennisinstituten TVVL en ISSO actief gedeeld.
Wij helpen u graag bij het uitvoeren van deze aanbevelingen.

TVVL heeft samengevat wat dit inhoudt voor de klimaatinstallatie en met name de luchtbehandeling in:

  • Verleng de bedrijfstijden van de ventilatie-installatie;
  • Indien een luchtbehandelingsinstallatie warmtewielen heeft deze bij voorkeur stilzetten;
  • Bij een recirculatiesysteem, vermijd toepassen van de recirculatie en de systemen naar 100% buitenlucht zetten;
  • Warmteterugwinning met twin coils behoeft geen nadere aandacht;
  • Gebruik meer te openen ramen en informeer de gebruikers daarover;
  • Meer of hoger bevochtigen van de lucht heeft geen effect;
  • Reinigen van kanalen heeft geen effect;
  • Extra vervangen van filters heeft geen effect;
  • In sommige gevallen kan de inzet van lokale luchtreinigers voordelen bieden.

Deze systemen zijn aanwezig bij veel gebouwen in Nederland. Voor de onderbouwing verwijzen we naar onderstaande documenten. Zoals REHVA schrijft kan dit problemen geven met de capaciteit van de LBK’s bij lagere temperaturen en daarmee de behaaglijkheid. Dit dient echter geaccepteerd te worden omdat gezondheid boven comfort gaat. Beveiliging voor bevriezing dient daarbij wel goed nagegaan te worden. Heeft u hulp nodig bij uitvoering van deze aanbevelingen, neem dan contact met ons op. 

Download de complete aanbevelingen hier:
REHVA COVID-19 Guidance
Getting workplace ready for COVID-19

Categorie: 
SHARE THIS ARTICLE: