covid19

REHVA COVID-19 Update

Op 3 april zijn de REHVA COVID-19-richtlijnen bijgewerkt. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste updates.
REHVA is de Europese overkoepelende vereniging voor klimaatinstallaties. Deze aanbevelingen worden door de kennisinstituten TVVL en ISSO actief gedeeld. Heeft u vragen over deze aanbevelingen. Neem contact met ons op. Wij helpen u graag bij het uitvoeren van deze aanbevelingen.

Belangrijkste updates van REHVA op de aanbevelingen van Maart 2020

  • De meest recente informatie over de overdracht van het virus door de lucht en de gevolgen voor HVAC-systemen is toegevoegd;
  • De richtlijnen voor continu gebruik van ventilatie zijn bijgewerkt en gedetailleerd;
  • SARS-CoV-2 stabiliteitsgegevens bij verschillende temperaturen en relatieve vochtigheid zijn toegevoegd;
  • De richtlijnen voor warmteterugwinningsapparatuur zijn herzien, inclusief de aanbeveling voor inspectie;
  • Begeleiding voor circulatie-units op kamerniveau is aangevuld;
  • Aanbeveling voor HVAC-onderhoudspersoneel is toegevoegd;
  • Een samenvatting van 14 punten met praktische maatregelen voor de exploitatie van gebouwen is toegevoegd.

Samenvatting van praktische maatregelen voor de exploitatie van gebouwen

1. Stel ventilatie van ruimtes veilig met buitenlucht.
2. Schakel de ventilatie ten minste twee uur voor de gebruikstijd van het gebouw op nominaal toerental en schakel
twee uur na de gebruikstijd naar het lage toerental.
3. Schakel 's nachts en in het weekend de ventilatie niet uit, maar laat systemen op een lagere snelheid draaien.
4. Zorg voor regelmatige ventilatie met ramen (zelfs in mechanisch geventileerde gebouwen).
5. Houd toiletventilatie 24/7 in bedrijf.
6. Vermijd open ramen in toiletten om de juiste ventilatierichting te verzekeren.
7. Instrueer gebouwbewoners om toiletten door te spoelen met gesloten deksel.
8. Schakel luchtbehandelingsunits met recirculatie in op 100% buitenlucht.
9. Inspecteer warmteterugwinapparatuur om er zeker van te zijn dat lekkages onder controle zijn.
10. Schakel de ventilatorconvectoren uit of schakel ze zodat de ventilatoren continu aan staan.
11. Wijzig de instelpunten voor verwarming, koeling en mogelijke bevochtiging niet.
12. Plan geen kanaalreiniging voor deze periode.
13. Vervang de centrale buitenlucht en de afvoerluchtfilters zoals gewoonlijk, volgens het onderhoudsschema.
14. Regelmatige vervangings- en onderhoudswerkzaamheden aan filters moeten worden uitgevoerd met beschermingsmiddelen, inclusief ademhalingsbescherming.

Download de complete aanbevelingen hier: REHVA COVID-19 Guidance

Meer informatie en veel gestelde vragen over COVID-19 en HVAC vindt u hier.

Voor alle vragen omtrent ventilatie en COVID-19 kunt u bij ons terecht. Wij helpen u graag.

Categorie: 
SHARE THIS ARTICLE: